Tales Land (已完成)


玩法 :: 用滑鼠玩...(廢話-.-"

你只要選擇你認為理想既情境,

用滑鼠禁落去,就會到另一個情景

如此類推...

相信唔會有人明白我講咩t_t

其實玩玩下就知點玩

結局會隨你選擇而更變傢

e個遊戲就有99個情景,5個結局

而結局既好壞是用星星來決定

5粒星最好,1粒星最差

記得!!!唔好按上一頁!!!如果唔係既話就唔好玩傢啦!!!

另外玩法 :: 物品系統

玩玩下可能有神秘物品@@

ed神秘既物品有機會幫助你過關

仲有一樣要注意既係...只係有一個位比你放物品

姐係唔可以同時有兩樣物品

所以,你可以選擇要定係唔要果樣物品

明白點玩未?

明白就出發啦!

~杰杰95823